Doğa teması ile düzenlenen yarışmaya son katılım tarihi 23 Kasım 2015.YARIŞMANIN AMACI

“Zeki Yurtbay Tasarım Yarışması” ile güzel sanatlar ve tasarımın teşviki; ilgili mesleklerin gelişmesi; katılımcıların rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması, seramik sektörü alanında tasarımın öneminin vurgulanması; genç tasarımcıların desteklenmesi ve seramik sektörüne teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Yarışma tek kademeli, ulusal, öğrenci yarışmasıdır.

YARIŞMANIN KONUSU

Zeki Yurtbay Tasarım Yarışması‘nın 2015 yılı teması; “Doğa” dır. Yarışmacılardan istenen doğadan alınan malzemeler ile üretilen seramiği doğadan esinlenerek şekillendirmeleri, doğanın sundukları ile insan üretiminin ara kesitinde tasarım yapmalarıdır.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerin Mimarlık, Güzel Sanatlar, Sanat ve Tasarım Fakülteleri’nde öğrenim gören 2014-2015 Bahar Yarıyılı ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabilir.
Yarışmaya ekip halinde katılım mümkündür. Ekipler en fazla 3 kişiden oluşur.
Tüm ekip üyeleri şartname ekinde yer alan başvuru formunu doldurmalıdır.
Bir ekip birden fazla tasarım ile yarışmaya katılabilir. Bir öğrenci yalnız bir ekipte yarışmaya katılabilir.
Ekip üyelerinin, öğrencilik durumlarını, bağlı bulundukları yüksek öğrenim kurumundan alacakları belge ile kanıtlamaları gerekmektedir.
Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Yarışmacıların jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmaması şarttır.
Jüri üyeleri ve bunların 1. dereceden akrabaları yarışmaya katılamazlar.
Yarışmaya gönderilen tasarımların, daha önce herhangi bir mecrada sergilenmemiş ve başka bir yarışmaya daha önce gönderilmemiş olması gerekmektedir.

JÜRİ ÜYELERİ

Prof. Ayşegül İzer (MSGSÜ GSF Grafik Tasarım Bölümü Başkanı)
Prof. İnci Deniz Ilgın (Marmara Üniversitesi GSF Dekanı)
Prof. Sevim Çizer (DEÜ GSF Seramik ve Cam Tasarımı Bölüm Başkanı)
Sinan Canpolat (Mimar, Yurtbay Seramik Pazarlama Md. Yrd.)
Tamer Nakışçı (Tasarımcı, Studio Nakışçı)

Yedek Jüri Üyesi

Muharrem Uzun (Yurtbay Seramik Ar-Ge ve Teknoloji Yöneticisi)

Raportör

Derya Karaali (Yapı-Endüstri Merkezi Etkinlikler Uzman Yardımcısı)

ÖDÜLLER

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: 7.500 TL
1.ödül alan tasarım üretilerek 2016 yılında İstanbul’da yapılacak “Unicera Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı”nda, Yurtbay Seramik standında sergilenecektir.
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ: 5.000 TL
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ: 3.000 TL
MANSİYON: 1.000 TL (5 adet eşdeğer)

TAKVİM

Son Teslim Tarihi: 23 Kasım 2015
Jüri Değerlendirme: 27 Kasım 2015
Sonuçlarin İlanı: 7 Aralık 2015

RAPORTÖRLÜK ADRESİ

Fulya Mah.Yeşilçimen Sok.No:12/430 (Polat Kulesi Yanı) 34394 Fulya /İSTANBUL

Telefon: 444 9 YEM (444 9 936)
Faks: +90 212 266 74 66
E-Posta: yem@yem.net

İstanbul'da Sanat Editoryal Takımı; Güzel sanatlar, edebiyat, müzik ve tiyatro öğrenimi görmüş dört kişiden oluşan bir ekiptir. İstanbul'da Sanat içeriğinin düzenlenmesinde etkindirler. İçeriğie alınacak etkinlik, makale, söyleşi ve yazının danışma kurulu onaylı takipçisi ve karar vericisidirler.

Editor

Comments are closed.