Ateşle çizim yapan İranlı Sanatçı Ahad Saadi‘nin Azarnegari tekniğiyle yarattığı eserleri, 17 Eylül – 31 Ekim 2015 tarihleri arasında ART350 Sanat Galerisi’nde sergileniyor.

1980 yılında İran’ın Tebriz şehrinde dünyaya gelen Ahad Saadi, sanat yaşamına 1999’da başlamış ve tamamen kişisel olarak geliştirdiği tekniğine Azarnegari adını vermiştir.

Azarnegari, kelime anlamı olarak ateşle çizim yapmak anlamına gelmektedir ve bu teknikle yapılan işlerde, kalem ya da bir boya türü kullanılmamış olup eserlerdeki tüm renkler son derece ufak, tek tek kesilmiş kumaşların birbirinin üzerine ateşle yakılarak yapıştırılmasıyla oluşturulmuştur. Bu eserlerde kumaş katmanları birbiri üzerine bindirilerek görüntü derinlik kazanmaktadır. Bu teknikle yapılan işlerde bazen bir iş yirmi katmandan oluşabilmekte ve tamamlanması üç yahut dört ay kadar sürebilmektedir.
Saadi, 2008 yılında Azarnegari tekniğini İran’ın başkenti Tahran Milli Kültür Bakanlığı tarafından uzman onayıyla teyit ettirmiş, resmi kayıt altına geçirmiştir.

İran sanatından ilham alan bu çalışmalarda Saadi, tamamen kendi hislerinden ve bu sanatların derinliğinden beslenerek doğa, felsefe, sevgi odaklı, evrenle ve insanla doğrudan bağ oluşturan eserler ortaya koymuştur. Bu işlerde, evrimi, insanın aşk ve sevgi aracılığıyla kazandığı hayat enerjisini birleştirerek insanın doğayla ilişkisinin önemine de değinmektedir.

Ahad Saadi, Azarnegari tekniğiyle, İran’ın mistik ve felsefi yönlerinden beslenerek gerçekleştirdiği katmanlı, çok dokulu yeni eserlerini izleyiciyle buluşturmaktadır.

Sergi, 17 Eylül – 31 Ekim 2015 tarihleri arasında ART350 Sanat Galerisi’nde görülebilir.

from to
Sergi
Art350, Erenköy Map

İstanbul'da Sanat Editoryal Takımı; Güzel sanatlar, edebiyat, müzik ve tiyatro öğrenimi görmüş dört kişiden oluşan bir ekiptir. İstanbul'da Sanat içeriğinin düzenlenmesinde etkindirler. İçeriğie alınacak etkinlik, makale, söyleşi ve yazının danışma kurulu onaylı takipçisi ve karar vericisidirler.

Editor

Comments are closed.