Beylikdüzü Belediyesi tarafından serbest, ulusal, tek kademeli, ortakçıl proje yarışması olarak açılan yarışmada projelerin son teslim tarihi 15 Eylül 2015.

YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ

Bu yarışma Beylikdüzü Belediyesi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23.maddesaine göre Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal, tek kademeli, ortakçıl proje yarışması olarak düzenlenmiştir. Yarışma konusu birden fazla meslek disiplininin katkısını gerektirecek türden konuları kapsamaktadır.

YARIŞMANIN YERİ ve KONUSU

Yarışmaya konu olan alanlar, İstanbul ili Beylikdüzü ilçesi sınırları içinde; Yaşam Vadisi olarak tanımlanan alandadır. Yarışmanın konusu Yaşam Vadisi’nin iki yakasını birleştirecek bağlantıların ve bu bağlantıların çevreyle ilişkilerinin tasarlanmasıdır.

YARIŞMAYA KATILMA ESASLARI

Yarışmacı ekiplerin aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri zorunludur. İdareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, mimar ekip üyesi ekip başı olacaktır. Ekip üyelerinin her birisi idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

Ekip yapısında aşağıdaki disiplinlerin her birisinden en az birer kişi olmak zorundadır.
Mimar (Ekip Başı)
Peyzaj Mimarı
Şehir Plancısı
İnşaat Mühendisi

Tüm müelliflerin ilgili meslek üyesi olması ve meslekten men cezalısı durumunda olmaması gerekmektedir.
Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak.
Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle, bunların 1.dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.
Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip başı tarafından).
Yer görme belgesi almak. (Müelliflerden birisi.)

Yarışmaya katılmak isteyenler “ Yaşam Vadisi ve Bağlantıları Yarışması” açıklaması ile 20TL’yi (Yirmi Türk Lirası) İdare iletişim bilgilerinde verilen banka hesabına isim belirterek yatıracaklardır. Şartname bedelini yatırdıklarına dair banka ödendi belgesinin taranmış kopyasını, adı, soyadı, açık posta adresi, telefon, faks ve e-posta adresleri ile birlikte yarışma raportörlüğü e-posta adresine göndererek kaydettirecekler. Yarışma şartnamesi ve ekleri idare web adresinden dijital olarak indirilebilecektir.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın ilanı: 16 Haziran 2015, Salı
Soru sormak için son gün: 12 Temmuz 2015, Pazar
Soruların yanıtlarının ilanı: 15 Temmuz 2015, Çarşamba
Yer görme belgesi almak için son gün: 14 Ağustos 2015, Cuma
Projelerin son teslim tarihi: 15 Eylül 2015, Salı
Posta ile gönderilenlerin kabulü için son gün: 17 Eylül 2015, Perşembe
Jüri çalışması başlangıcı: 19 Eylül 2015, Cumartesi
Kolokyum tarihi: 3 Ekim 2015, Cumartesi

JÜRİ ÜYELERİ ve RAPORTÖRLER
DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Ekrem İMAMOĞLU, Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet ÇALIK, Başkan Danışmanı – Teknik Koordinatör
Mustafa VAR, Peyzaj Mimarı
Ömer YILMAZ, Mimar

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Bahar AKSEL, Şehir Plancısı
Belemir DALOKAY, Peyzaj Mimarı
Yüksel DEMİR, Mimar
Boran EKİNCİ, Mimar (Jüri Başkanı)
Hüseyin KAHVECİOĞLU, Mimar
Aslı ÖZBAY, Mimar
Süreyya URAL, İnşaat Mühendisi

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

İbrahim ALP, Şehir Plancısı
Aygen KANCI, Peyzaj Mimarı
Süha ÖNEŞ, İnşaat mühendisi
Birge YILDIRIM, Mimar

RAPORTÖRLER

Emrah ŞAHAN, Şehir Plancısı
Murat Acar, Şehir Plancısı

RAPORTÖR YARDIMCILARI

Başak ÇELİK, Mimar
Cem DEMİR, Şehir Plancısı

ÖDÜLLER ve ÖDEME ŞEKLİ

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödül ve mansiyonlar verilecektir.

1. Ödül: 70.000 TL
2. Ödül: 50.000 TL
3. Ödül: 40.000 TL
1. Mansiyon: 20.000 TL
2. Mansiyon: 20.000 TL
3. Mansiyon: 20.000 TL
4. Mansiyon: 20.000 TL
5. Mansiyon: 20.000 TL

Satın alma için jüri emrine 40.000 TL ayrılmıştır.

Ödül ve mansiyonlar sonuçların ilanından itibaren en geç 30 gün içinde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29. Maddesine göre net olarak ödenir.

YER GÖRME

Bu yarışmada yer görmek zorunludur. Yer görmenin müellif ekip üyelerinden herhangi birisi tarafından yapılması şarttır. Yer görme karşılığında yarışmacılara bir ödeme yapılmayacaktır. Yer görme belgesi yarışma takviminde belirtilen “Yer görme belgesi almak için son gün”e kadar idarenin iletişim bilgilerinde verilen raportörlük adresinden, yapılacak geziyi takiben temin edilecektir.

İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışmayı Açan Kurum: Beylikdüzü Belediyesi
Yarışma Raportörlüğü: Beylikdüzü Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü

Adres: Beylikdüzü Belediyesi Ek Hizmet Binası (Plan Proje Müdürlüğü) Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No:8 Beylikdüzü / İSTANBUL
Telefon: +90 212 872 98 52
Faks: +90 212 872 98 21
E-posta: kopruyarismasi@beylikduzu.bel.tr
Web: www.beylikduzu.bel.tr
Banka hesap bilgisi: Beylikdüzü Belediyesi, Halkbank Beylikdüzü Şubesi
Şube Kodu: 817 Hesap No: 5
IBAN: TR70 0001 2009 8170 0007 0000 05

from to
Yarışma

İstanbul'da Sanat Editoryal Takımı; Güzel sanatlar, edebiyat, müzik ve tiyatro öğrenimi görmüş dört kişiden oluşan bir ekiptir. İstanbul'da Sanat içeriğinin düzenlenmesinde etkindirler. İçeriğie alınacak etkinlik, makale, söyleşi ve yazının danışma kurulu onaylı takipçisi ve karar vericisidirler.

Editor

Comments are closed.