Review Category : Entelijansiya

Dertliyim Ruhuma Hicrânımı Sardım da Yine…

  Hayihak! Felek dön bir de bize bak! Erişti yeni bir “Sevgililer Günü” eyyamı; lakin bizde tık yok. Yine bize hicran, yine bize hüsran… Yalnızlık bizim kaderimiz. Her daim uzletdeyiz sanki. Eskiden eş-dost araridü; hiç değilse; Yalnızlar Balosuna davet ederidü. İmdü devran iyiden iyiye değişti. O da kalmadı! Funfun Kardashian ...

Daha Oku

Vaka-yı Entelijansiya?!

  Melmekedimiz geçen hafta beşaretli bir havadisle havalara uçtu. Sultan II. Mahmud’un kışlaları topa tutup Yeniçeri Ocağını berhava ettiği hadiseye Vaka-yı Hayriye dendiği gibin bu hayır habere de Vaka-yı Entelijansiya denebilir. Uzun sözün kıssası her daim melmekedin başına bela olan entelijansiyadan, münevver takımından, jurnalistlerden, aydın ve okumuş zevatdan ebediyen ve ...

Daha Oku

Entelijansiya Pavlonya Sokakta

  Eskiler boşuna dememiş. Mart ayı dert ayı! Lakin entelijansiya mensubinin dertleri normal vatandaşınkine benzemior. Bambaşka bir alanda. Acep size kedilerin de 8 Mart nümayişlerine iştirak etmek üzere hazırlıkda olduğunu söylesem kafayı üşütdüğümü düşünür müsünüz aziz kâriler? Fekad durum tam da bu! Fitnat damdan inmior ve müstakbel 8 Mart Dünya ...

Daha Oku

Erişdi İstanbul Film Festivali!… Dideler Ruşen!

  Çukurcuma’daki sahaf ahbabım Muineddin Efendi enterressan bir şahsıyyeddir. Dükkânı minnacıkdır lakin entelijansiyanın en çok sevdiği faaliyet olan sümen altından rakı götürmek içün idealdir. Vakıa anlı şanlı münevverler tebdil kıyafetlerde Muineddin Efendi’nin mekânına gelüb sütre gerisine sinerek bir yandan rakısını hüpletir bir yandan da aydın muhitinin dedikodusunu eder. Dedikodunun ayyuka ...

Daha Oku

Fatih Terim İngilizcesi ile Manita Yapmak

Evropa Evropa duy sesimizi deyu keferenin stadlarını inlettiğimiz seneler idü. O vakıt Evropa Unionu henüz müflis değilidü. Hepimizde bir heves heves… Fatih Terim Evropalara gidüp o engin İngilişcesi ilâ teknik direktörlük yapior ise neden biz de yapmayalım?! Her Erasmuscu civanımızın rüyası idü Evropalara gidüp Fatih Terim İngilişcesi ila manita yapmak. ...

Daha Oku

Cenubî Garbda Sükût Berkemal…

  Meclis-i Mebusan’da bir münakaşadır gidior. Melmeked muharebe meydanına dönmüş. Her gün gelen nümayişhevadisleri milleti bedbaht, bizar etmiş. Cebhanelikler infilak edior, eşkıya yol kesior, ekalliyedler alenen kıyam eylior, beşinci kol azmış, muharrirler bir âlem olmuş. Kefere ile işbirliği edeni de az değil. Peki bu ahval ve şerait altında melmekedin münevveri ...

Daha Oku