İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi(İKÜSAG)’da, 7- 28 Ekim tarihleri arasında üniversite koleksiyonunda bulunan eserlerden bir seçkiyle Cumhuriyet Dönemi Ressamları Sergisi yer alacak.

Resim, heykel, seramik ve fotoğraftan oluşan çok sayıda eseri barındıran Üniversite koleksiyonunda, Cumhuriyet’in ilk kuşak sanatçıları özel bir seçki oluşturuyor.

Koleksiyonda nitelik ve nicelik olarak öne çıkan Naci Kalmukoğlu ve Ayetullah Sümer başta olmak üzere Eren Eyüboğlu, Ercüment Kalmık, Şefik Bursalı, Aliye Berger, Cemal Tollu, Hakkı Anlı, Fahrelnisa Zeyd, Eşref Üren, Şeref Akdik, Abidin Dino, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Maide Arel, Elif Naci ve Fikret Mualla gibi doğum tarihleri yirminci yüzyılın başlarına denk gelen ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında eğitimlerini tamamlayarak üretken birer sanatçı kimliğiyle Türk sanatına katkı sağlamış isimler Türk resminin bir döneminin temsilini gözler önüne sermektedir.

7 Ekim Çarşamba günü, İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi’nde bulunan İKÜSAG’da açılan sergide; Cumhuriyet’in ilk yıllarının heyecanını sanatçı kimliklerinin ayrılmaz bir parçası olarak içlerinde taşımış olan bu kuşak sanatçılarının gerek figüratif gerekse soyut anlayışta eserleri, Türk resim sanatının bir dönemine ışık tutarken Cumhuriyet modernleşmesinin sanata yansımasını da ortaya koymaktadır.

from to
Sergi
İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi Map

Yazar değil de bir anlatıcı olduğuna inanıyor. Sıradan bir sanatsever, İzmir düşkünü ancak İstanbul rahatsızı. İzmir'de Sanat ve İstanbul'da Sanat Kurucu ekibinden. Danışman ve bilgisayar programcısı. İyi bir okuyucu, güzel yazı sevdalısı. Muhtelif edebiyat düzlemlerindeki paydalardan bir tanesi.

Mert Ataol

Comments are closed.