Türkiyeli sosyal bilimcilerin ve okurların yıllardır kitaplarıyla ve aktivist kimliğiyle yakından tanıdığı İngiliz coğrafyacı, siyasal iktisatçı, sosyal kuramcı David Harvey “On Yedi Çelişki ve Kapitalizmin Sonu” konferansı ile 26 Mayıs’ta MSGSÜ’de.
Konferanstan önce Mardin ve Diyarbakır‘da seminerler verecek olan David Harvey‘in programına, Sel Yayıncılık, Mimar Sinan Güzel Sanat Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve TMMOB İstanbul Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi katkı sağlayanlar arasında.

Yeni Kitap Müjdesi

Konferans, Harvey’in 2014 Yılında yayınlanan son çalışması ile aynı başlığı taşıyor: On Yedi Çelişki ve Kapitalizmin Sonu. Yıkılamaz denilen ancak sürekli krizlerle boğuşan kapitalist sistemin temel çelişkilerine odaklanan ve böylece harekete de farklı bir düşünce kapısı aralamayı hedefleyen Kitap; Sel Yayıncılık etiketi ve Esin Soğancılar çevirisiyle ilk kez bu konferansta okur karşısına çıkacak.

David Harvey Türkiye Programı

1) Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Sel Yayıncılık işbirliğiyle:
12-14 Mayıs: Eleştirel Mekân Üretimi ve Pratiklerini Anlamak (David Harvey ile Seminerler, Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi)
2) Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Sel Yayıncılık işbirliğiyle:
16 Mayıs, Saat 15:00:  On Yedi Çelişki ve Kapitalizmin Sonu, (1. Amed Kitap Fuarı, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı, Diyarbakır)
3) 26 Mayıs, Saat 17:30: On Yedi Çelişki ve Kapitalizmin Sonu, (Sel Yayıncılık, Mimar Sinan Güzel Sanat Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve TMMOB İstanbul Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi işbirliğiyle, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fındıklı Kampüsü, Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu)

Konferans dili İngilizce’dir, simültane çeviri yapılacaktır.

David Harvey kimdir?

1935, İngiltere doğumlu. 1961’de Cambridge Üniversitesi’nde coğrafya alanında doktorasını tamamladı. Bristol Üniversitesi’ndeki çalışmalarının ardından 1969’da ABD, Baltimore’daki Johns Hopkins Üniversitesi’ne geçti. Sayısız makalesi ve birçok dile çevrilen kitaplarının yanı sıra verdiği konferanslarla da bilinen Harvey, beşeri bilimler alanında dünyada en çok atıf yapılan 20 yazar arasında yer almaktadır.
2001’de City University of New York’ta çalışmaya başlayan Harvey, özellikle mekân konusundaki çalışmaları ve bu konuda Marksist kurama katkılarıyla dikkat çeker.

Yapıtlarından başlıcaları: Postmodernliğin Durumu (1989; Metis,1997), Sosyal Adalet ve Şehir (1973; Metis, 2003), Sermayenin Sınırları (1982; Tan, 2000), Yeni Emperyalizm (2003; Everest, 2004), Umut Mekânları (2002; Metis, 2008), Marx’ın Kapital’i İçin Kılavuz (2011; Metis 2012), Paris Modernitenin Başkenti (2005; Sel, 2012), Sermaye Muamması – Kapitalizmin Krizleri (2011; Sel, 2012), Asi Şehirler (2013; Metis, 2013), On Yedi Çelişki ve Kapitalizmin Sonu (2014; Sel, 2015)

Buluşmalar
MSGSÜ, Fındıklı Kampüsü, Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu Map

İstanbul'da Sanat Editoryal Takımı; Güzel sanatlar, edebiyat, müzik ve tiyatro öğrenimi görmüş dört kişiden oluşan bir ekiptir. İstanbul'da Sanat içeriğinin düzenlenmesinde etkindirler. İçeriğie alınacak etkinlik, makale, söyleşi ve yazının danışma kurulu onaylı takipçisi ve karar vericisidirler.

Editor

Comments are closed.