Akbank Sanat bu yıl, Gilles Deleuze Konferans Dizisi’nin onuncusunda, çağımızın önemli filozofunun Bin Yayla adlı eserinden seçilmiş kısımları altı konuşmacı ile ele alacak.

Bin Yayla, Deleuze-Guattari

Bin Yayla, Deleuze-Guattari’nin
Bu yıl, Deleuze ve Guattari’nin eseri etrafında onuncu yılı kutlamak üzere altı konuşmacı Bin Yayla kitabı üzerine serbest okumalar önerecekler ve konuşmacılardan Her biri, birçok acılımı olan bu kitaptan bir temayı ele alacak.
Deleuze ve Guattari‘nin, 1972 yılında büyük gürültü koparan Anti-Oedipe’in yayınlanmasından sonra gelen sessizlik, 20. Yüzyılın en önemli ve en yaratıcı kitaplarından biri olarak kabul edilen ve 1980 Yılında yayınlanan Bin Yayla ile bozuldu. Göçebe felsefe, bu metinlerde çok daha fazla yersiz-yurtsuzlaşmış bir düşünce egzersizini buluyor. Çok boyutlu ağlarda bir bütün oluşturan: Kadın-oluş, hayvan-oluş, moleküler-oluş, çocuk-oluş, farkedillmez-oluş yatay/dikey-köksap[*] gibi kavramlar edebiyat, müzik, antropoloji, dilbilim, politika gibi psikanaliz veya teknoloji ile de kesişiyor.
Her bir konuşmacı kendisine en önemli gelen düşünce, yaşam, varoluş ve mücadele yolculuğunda bunları tanımlamakta serbest davranacaklar.
 
[*]Gilles Deleuze ve Félix Guattari ikilisinin Bin Yayla eserinde kullandıkları Köksap yalnızca metafor olarak değil, bilginin sunulmasındaki ve yorumlanmasındaki çoklu ve hiyerarşik olmayan giriş ve çıkış noktalarının teorisini ve araştırmasını mümkün kılan teorinin tanımlanması amacıyla kavramsallaştırıldı.
filozoflar, Bin Yayla‘da ikili kategorilerle ve seçimlerle işleyen ağaç biçimli bir bilgi kavramına karşı çıktılar: Köksap yataydı ve tüm üyeler birbirine sonsuz bağ ile bağlıydılar, ağaç biçimli model ise dikey ve yalnızca doğrusal bağlantılara sahipti. Onların orkide ve eşekarısı şeklindeki kullanımı, biolojik bir kavram olan mutualism’den alınmıştır. Buna göre iki ayrı tür, birbiriyle bir-çokluk oluşturacak şekilde iletişmektedir. Yatay gen transferi de buna iyi bir örnek olabilir.
 

Konuşmacılar

Ali Akay, David Lapoujade, Pierre Montebello,Elias Sanbar, Eric Alliez, Ahmet Sosyal

Konuşma Programı

18 Mayıs 18:30 – 20:30, Eric Alliez
20 Mayıs 18:30 – 20:30, Elias Sanbar
21 Mayıs 18:30 – 20:30, David Lapoujade
22 Mayıs 18:30 – 20:30, Ali Akay
23 Mayıs 15:00 – 17:00, Pierre Montebello
24 Mayıs 15:00 – 17:00, Ahmet Soysal
 
Akbank Sanat’ta gerçekleştirilecek olan etkinliklere katılımın ücretsiz olduğunu ve konferanslar boyunca simültane tercümenin yapılacağını hatırlatırız..

from to
Buluşmalar
Akbank Sanat, Beyoğlu Map

İstanbul'da Sanat Editoryal Takımı; Güzel sanatlar, edebiyat, müzik ve tiyatro öğrenimi görmüş dört kişiden oluşan bir ekiptir. İstanbul'da Sanat içeriğinin düzenlenmesinde etkindirler. İçeriğie alınacak etkinlik, makale, söyleşi ve yazının danışma kurulu onaylı takipçisi ve karar vericisidirler.

Editor

Comments are closed.