Françoise Parfait, Pera MüzesiPera Müzesi, Pera Film ve Video etkinlikleri kapsamında Video Sanatı Üzerine Konuşmalar dizisine Fransa’da video sanatı üzerine en kapsamlı kitaplardan birini kaleme almış akademisyen Françoise Parfait’yi ağırlıyor.

Performans sanatçıları, deneysel sinemacılar, müzisyenler ile plastik sanatlarda üreten sanatçıların 1960’lardan beri yazdığı video tarihinde uzmanlaşmış Françoise Parfait, konuşmasında bu mecranın getirdiği bazı önemli estetik ve sanatsal soruları irdeleyecek ve dijitalin genelleşmesiyle hareketli görüntülerin ve yerleştirmelerin geçirdiği değişim ve devamlılıkları inceleyecek. Halen Sorbonne Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Françoise Parfait’ye çevirmen ve moderatör olarak Melis Tezkan eşlik edecek.

Konuşmacı: Françoise Parfait
Modaratör: Melis Tezkan

Etkinlik dili Fransızcadır, Türkçe ardıl çeviri olacaktır. Konuşma ücretsizdir, rezervasyon alınmamaktadır.

Françoise Parfait
Video: Çağdaş bir sanat (Vidéo: un art contemporain, 2001, Regard Yayınları) ve daha birçok kitap ve sergi kataloğunun yazarı Prof. Dr. Françoise Parfait Paris’teki Sorbonne Üniversitesi‘nde Sanat ve Medya alanında ders veriyor. Aynı zamanda sanatçı olan Parfait, Suspended spaces (2007) kolektifinin kurucu üyesi. Suspended Spaces, geçmişleri ve dönüşümleri muallak, modernitenin etkilerinin gözlemlendiği jeopolitik alanları araştıran bir sanat platformu. Françoise Parfait Paris’teki Modern Sanat Müzesi Centre Pompidou’nun Yeni Medya ve Enstalasyon koleksiyonu (2006), David Claerbout’nun The Shape of Time kataloglarının (2008) yazımına ek olarak Suspended Spaces projesi dahilinde gerçekleştirilen üç yayını yönetmiştir. Bu yayınlar (İngilizce ve Fransızca olmak üzere): Suspended spaces # 1 Famagusta, Black Jack éditions, 2011. 328 sayfa; Suspended spaces # 2 A Collective Experience, Black Jack éditions, Paris/Bruxelles, 2012, 272 sayfa; Suspended spaces # 3 Inachever la modernité, Éditions de l’École des Beaux-Arts de Paris, 2014, 335 sayfa.

22 Nisan Çarşamba, 19:00 Pera Müzesi

Buluşmalar
Pera Müzesi Map

İstanbul'da Sanat Editoryal Takımı; Güzel sanatlar, edebiyat, müzik ve tiyatro öğrenimi görmüş dört kişiden oluşan bir ekiptir. İstanbul'da Sanat içeriğinin düzenlenmesinde etkindirler. İçeriğie alınacak etkinlik, makale, söyleşi ve yazının danışma kurulu onaylı takipçisi ve karar vericisidirler.

Editor

Comments are closed.