Anadolu Antik Tiyatro yapı geleneğinin en gelişmiş örnekleri ile doludur. Antik tiyatro kültürü bir anlamda Anadolu’nun zengin mimari kültürünün bir simgesi olmuştur. Bu gerçekten hareket eden Işık Üniversitesi yeşil dokunun, Karadeniz ile birleştiği yerleşkesinde ANTİK TİYATRO kültürünü yeniden yaşatmak, yeni yorumlar katmak amacıyla Türkiye’de ve KKTC’de Mimarlık Fakültelerinde öğrenciler arasında ulusal düzeyde bir Amfi-tiyatro yarışması açmıştır.

Bu yarışmanın birkaç temel amacı vardır. Öncelikle bugün ülkemizde Mimarlık Fakültesi bünyesinde eğitim gören gençlerin yarışma kültürünü genç yaşta yaşamaları amaçlanmıştır. Ayrıca; Anadolu’nun zengin mimari kültürünü yeniden yorumlayarak IŞIK ÜNİVERSİTESİ ŞİLE YERLEŞKESİNE önemli bir yapıt kazandırmak ve bu görevi gençlere vermek amaçlanmıştır.

Yarışma Takvimi:

Proje yarışmasının açılması ve duyurulması: 10 Ağustos 2015
Projelerin Teslimi: 8 Aralık 2015
Soru Sorma: 04 Aralık 2015 tarihine kadar jüriye soru sorulabilir. Sorular her ayın başında toplu olarak yanıtlanacak ve web sayfasından duyurulacaktır.
Jüri toplanma tarihi, jüri çalışması ve sonuçlar IŞIK ÜNİVERSİTESİ web sayfasından duyurulacaktır.
Kolokyum ve Ödül töreni Işık Üniversitesi Konferans ve Kongre Salonu’nda yapılacaktır. Bu toplantıya derece alanların üniversiteleri davet edilecektir

Yarışma Jürisi:

Danışman Jüri Üyeleri

Prof. Dr. Şirin Tekinay, Rektör
Prof. Dr. Yorgo Istefanopulos, Rektör Danışmanı, Dekan V.
Aziz Genç, Genel Sekreter

Asli Jüri Üyeleri

Yrd. Doç. Dr.Özgür Bingöl, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Doç. Dr. Murat Çetin, Kadir Has Üniversitesi
Prof. Dr. Zafer Ertürk, Işık Üniversitesi
Prof. Dr. Faruk Karadoğan, Kültür /Işık Üniversitesi
Prof. Dr. Yavuz Koşaner, Işık Üniversitesi
Nevzat Sayın, Serbest Mimar
Prof. Dr. Sinan Mert Şener, İstanbul Teknik Üniversitesi

Yedek Jüri Üyeleri

Doç. Dr. Emel Birer, İstanbul Kültür Üniversitesi
Doç. Dr. Banu Garip, İstanbul Teknik Üniversitesi
Yrd.Doç. Dr. Elif Süyük Makaklı,Işık Üniversitesi
Prof. Dr. Adnan Uzun, Işık Üniversitesi

Raportörler

Metin Korfalı, Işık Üniversitesi(metin.korfali@isikun.edu.tr)
Tunca Güzeloğlu, Işık Üniversitesi
Serengül Seçmen, Işık Üniversitesi

Katılım Koşulları:

Türkiye’de ve KKTC’de eğitim gören ve lisans eğitimine kayıtlı,

Mimarlık Fakülteleri,
Sanat-Tasarım Fakülteleri,
Mimarlık-Tasarım Fakülteleri,
Mimarlık-Mühendislik Fakülteleri,
Güzel Sanatlar Fakülteleri,

Mimarlık Lisans öğrencileri tek ya da ekip olarak bu yarışmaya katılabilirler.
Ekiplerde; ekip temsilcisi Mimarlık Bölümü öğrencisi olmak üzere;

Kentsel Tasarım,
Endüstri Ürünleri Tasarımı,
İç Mimarlık,
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı,
İnşaat Mühendisliği,
Grafik Tasarımı öğrencileri ekip içinde yer alabilirler.
Her yarışmacı fikirlerini, mekânsal ve strüktürel önerilerini yansıtan tasarımlarını anlatmakta serbesttir. Yarışmacılar fikirlerini paftalar üzerinde görsellere ek olarak sözel açıklamalar da kullanabilirler. Paftalar dışında ayrıca bir rapor istenmemektedir.Ancak;
Vaziyet planı 1/1000,
Planlar,
Kesitler (en az bir adet),
Bir siluet/uzatan görünüm teslim edilmesi gerekmektedir.
Proje sahipleri önerdikleri strüktürel yapıyı anlatan üç boyutlu modelleri sunmakta serbesttirler.

Bu istekler yanında her türlü serbest el çizimi, bilgisayar anlatımı, canlandırma ve render’ı sunmakta serbest oldukları gibi dijital tasarımın çeşitli olanaklarını kullanabilirler. Renk kullanımı yanında maket teslimi de yarışmacılara bırakılmıştır. Maket olarak, çalışma maketleri veya projenin gelişimini gösteren maket fotoğrafları sunulabilir.

Projelerin Teslim Günü, Yeri ve Şartları:

Dijital ortamda teslim yapmayacak olanlar, BASILI proje paftalarını en geç 08 Aralık 2015 günü saat 17.00’de IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meşrutiyet Köyü Üniversite Sok. No. 2 Şile/İSTANBUL adresine elden veya kargo ile teslim edilecektir. Kargo ile gönderilen projeler aynı gün (08 Aralık 2015) kargoya teslim edilmelidir. Kargo teslim belgesinde projelerin kargoya teslim edildiği gün ve saat belirtilmelidir. Geç teslim ve kargoda oluşabilecek eksiklik ve hasarlardan raportörlük sorumlu tutulmayacaktır.

Dijital ortamda teslim yapacak katılımcılar, projelerini A1 pafta ölçüsünde organize edilmiş PDF formatında 300 dpi ve toplamda max. 200 MB olarak mimari2015@isikun.edu.tr adresine,“Wetransfer” aracılığı ile son teslim tarihi ve saatinden önce göndermek zorundadır.

Ödüller:

1. ÖDÜL (Net): 5,000,00 TL
2. ÖDÜL (Net): 3,000,00 TL
3. ÖDÜL (Net): 2,000,00 TL
Ayrıca derece alan ve koşullara uyan tüm eserler yarışma kitabında yer alacak ve ARKİTEKT dergisi tarafından basılacaktır.
Yarışma koşullarına uygun proje teslim eden ekip ve ekip elemanları ARKİTEKT dergisine bir yıllık abonelikleri yapılacaktır.

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş: Işık Üniversitesi

İletişim ve Ayrıntılı Bilgi:

Adresi: IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meşrutiyet Köyü Üniversite Sok. No. 2 Şile/İSTANBUL
Web: www.isikun.edu.tr
E-Posta: mimari2015@isikun.edu.tr

from to
Yarışma

İstanbul'da Sanat Editoryal Takımı; Güzel sanatlar, edebiyat, müzik ve tiyatro öğrenimi görmüş dört kişiden oluşan bir ekiptir. İstanbul'da Sanat içeriğinin düzenlenmesinde etkindirler. İçeriğie alınacak etkinlik, makale, söyleşi ve yazının danışma kurulu onaylı takipçisi ve karar vericisidirler.

Editor

Comments are closed.