Pg Art Gallery 4 – 30 Nisan tarihleri arasında Kemal Tufan’ın kalem formundaki heykellerinden oluşan Dictionarium adlı sergiye ev sahipliği yapıyor.Sanatçı, farklı malzeme ve uslüplarla gerçekleştirdiği; uzamı sadece dışardan kaplayan değil, aynı zamanda içini de işlevsel olarak kullanan kafes heykellerini yeni bir bağlamda sunacak.

Uzun süredir çalışmalarında edebiyat ve heykelin yapısal özelliklerinden bir arada yararlanan Tufan, bu sergisinde dil‘in bizzat kendisini bir gösterge olarak kullanarak yeni bir üst katman inşa ediyor. Sanatçı, metaforu doğrudan bir anlatım aracı olarak kullanmak yerine, onu meydana getiren öğeleri çözümleyip, alışık olduğumuz konumlarını yeniden kurgulayarak kendine özgü bir biçime sokmakta. İlk görüşte mizahı kullanan birer ikon olarak algılanan çalışmalar, detaylarına indikçe birbirleriyle karmaşık bir şekilde yer değiştiren, gösteren ve gösterilen ilişkilerini sunmaya başlıyor.

Kalem imgesini salt bir yazı yazma enstrümanı olmanın ötesinde, kişisel ve toplumsal belleğin kayıtlarına yönelik bir gösterge olarak kullanan Tufan, bu kalemlerin yüzeylerine kör ve sağır-dilsiz alfebeleriyle yazılmış anlatımlar inşa etmiş. Dokuma (Lat.texō) ve metin (Lat. textus) arasındaki kökensel bağı vurgulayan bu çalışmalar, motife bir yüzey üzerindeki kayıt aracı şeklinde ikincil bir işlevsellik katmakta. Bu sayede, kayda alınamayan sözlü kültürün ve yazılı olmayan işaret dillerinin belleğimizin arka katmanlarında kapladığı yerin, üç boyutlu bir sunumunu meydana getiriyor.

Pg Art Gallery
Adres: Boğazkesen Cad. No: 76/B Tophane, Beyoğlu / İstanbul
Tel: +90 212 252 80 00

from to
Heykel Sergisi Plastik Sanatlar Sergi
Pg Art Gallery Map

İstanbul'da Sanat Editoryal Takımı; Güzel sanatlar, edebiyat, müzik ve tiyatro öğrenimi görmüş dört kişiden oluşan bir ekiptir. İstanbul'da Sanat içeriğinin düzenlenmesinde etkindirler. İçeriğie alınacak etkinlik, makale, söyleşi ve yazının danışma kurulu onaylı takipçisi ve karar vericisidirler.

Editor

Comments are closed.