Pg Art Gallery 8 – 30 Temmuz tarihleri arasında Melis Buyruk’un Buradasın isimli ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Aslen bir seramik sanatçısı olan Buyruk, bu malzemeyi kendi zorunlu özelliklerini dışlamadan, günümüz sanatında bir ifade aracı olarak kullanıyor.

Melis Buyruk’un çalışmalarının büyük bir bölümünde seramiğin en görünür işlevsel formlarından biri olan tabak yer alıyor. Sanatçı bu alana ait endüstriyel bir formu, şekil itibariyle olduğu gibi kullanmasına karşın, tabağı ele aldığı bağlam onu bir tasarım nesnesinden sanat nesnesine eviriyor. Buyruk bunu tabağın gündelik fonksiyonu olan sunma işlevini ötelemeden ve hazır-nesneye başvurmadan doğrudan tasarımın içerisinde gerçekleştiriyor. Serginin ana çerçevesi de bu sunum kavramının yorumlanması üzerine şekilleniyor.

Sanatçı, sunum ve güzellik arasındaki ilişkiyi, dudaklar, çiçekler ve altın renkleri gibi akla ilk gelen örnekler yoluyla betimliyor olmasını, süsleme ve süslemenin sıradanlığı ile ilişkilendirmekte. Estetikten öte antropolojik bir açıdan ele alınması gereken bu sıradanlığın sunumu, insan bedenini ve insan kavramını bireysellikler üzerinden değil; karakterinden, cinsiyetinden, tüm etnik ve sosyal özelliklerinden ayrıştırılmış olarak düşünmemize yol açıyor.

Buyruk, insanı genel bir kavram olarak ele alarak tüm insanlara özgü ortak nitelikleri vurguluyor. İnsanın bedenini sunmasındaki güdüyü, bireysel olmayan, aksine yemek yemek gibi mekanik ve hayvani davranış biçimlerinin işaretleri yoluyla gösteriyor. Sanatçının buradaki tutumu -özellikle tabak ve endüstriyel seramik göz önüne alındığında- tasarımın her bir insana özgü oluşunun, sanatsal bir bağlama aktarımını da içermekte. Bu yönüyle Buyruk’un çalışmaları iletişimi de herkesin algılayabileceği bir doğrudanlık üzerinden kurmasına karşın, nihai amaç bu iletişimdeki mesaj üzerine kurulmuyor. Buyruk, bu sergideki çalışmalarında tasarımdaki temel yapı taşlarının gündelik fonksiyonlarını tümüyle manipülasyona uğratmadan, onları sanatsal amaçlarla ele almanın olanaklarını sorguluyor.

Click to view in English

Pg Art Gallery is pleased to present ‘You are here’, the first solo show of Melis Buyruk, a ceramic artist, who uses ceramic as a medium of expression without denying the material’s intrinsic features, running from July 8 through July 30.

Most of her artworks contain plates, one of the most common and functional forms made from ceramic. Artist, preserving its form as it is, turns this industrial object into an art form just by changing its context. Buyruk does this skilfully. Without renouncing plate’s very purpose ‘presenting’ and taking refuge in ready-made, she rather creates her art openly in the realm of design. The main context of this show is therefore based on the interpretation of the act of presentation. The artist describes the relationship between presenting and beauty with the first examples that come to mind: lips, flowers and gold. She associates this approach with “Ornament and its commonplaceness.”

This presentation of ordinary is more of a subject of anthropology than aesthetics. The works of the artist nudge us to rethink the concept of human being and its body as a general concept regardless of any individual features. She would like us to consider this notion divorced by its character, gender, ethnicity and social position.

Buyruk, in her works, chooses to emphasise what all human beings have in common. She transmits her motive to her audience through her choice of ordinary acts of human beings such as “eating”: A general, mechanical and instinctive behaviour that is common to all species.

In this show the artist stresses that objects of design, unlike industrial ceramic and plate as an object of mass production, being uniquely recreated for each and every person who demands it, can be shifted to the domain of art. From this point of view, Buyruk’s work has a fairly direct manner, which can be easily understood by every person who came across to her works, however the ones who would like to capture the main idea, should go beyond this direct message. Buyruk, by shifting the paradigm of industrial ceramic, seeks new ways in which she can use the essentials of design with artistic purposes, without completely manipulating their true characteristics.

 

from to
Plastik Sanatlar Sergi
Pg Art Gallery Map

İstanbul'da Sanat Editoryal Takımı; Güzel sanatlar, edebiyat, müzik ve tiyatro öğrenimi görmüş dört kişiden oluşan bir ekiptir. İstanbul'da Sanat içeriğinin düzenlenmesinde etkindirler. İçeriğie alınacak etkinlik, makale, söyleşi ve yazının danışma kurulu onaylı takipçisi ve karar vericisidirler.

Editor

Comments are closed.