TMMOB Mimarlar Odası tarafından 2-3 Ekim 2015 tarihlerinde Eskişehir‘de düzenlenecek olan 3. Ulusal Mimari ve Koruma Uygulamaları Sempozyumu‘na sunuş özetleri teslim tarihi 24 Temmuz!

Mimarlar Odası, kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi konusundaki bu geleneksel tutumundan yola çıkarak, bu mirası oluşturan yapı ve yapı gruplarının bilimsel ölçütler gözetilerek onarılması ve günlük yaşamımıza katılması süreçlerini değerlendirmek amacıyla 2010 yılından beri ulusal ölçekte Mimari Koruma ve Proje Uygulamaları Sempozyumları düzenliyor. Bu etkinlikte kültür varlıklarının korunması ve kullanımına yönelik proje ve uygulama yapan mimarların deneyimlerini mimarlık camiası ile paylaşması ve toplantının bilimsel tartışma ve değerlendirmelere olanak sağlayacak bir zemin oluşturması öncelikli beklenti.

Mimarlar Odası tarafından 2-3 Ekim 2015 tarihinde Eskişehir‘de düzenlenecek olan 3. Ulusal Mimari ve Koruma Uygulamaları Sempozyumu‘nda, özgün işlevi devam eden ya da yeniden işlevlendirilmiş koruma projeleri ile arkeolojik alanlar için üretilmiş proje ve uygulamalarının yanı sıra mevzuat değişiklikleri, ilke kararları, Koruma Kurulu kararları ve KUDEB uygulamaları tartışılacak.

Türkiye‘de son yıllarda mimari restorasyon alanı giderek gelişmekte ve bir sektör olarak kendini göstermektedir. Bu bağlamda son dönemde üretilen proje ve uygulamaların ve bu süreçlerde yaşanan sorunların mimarlar tarafından paylaşılarak ortaklaştırılması, sektörün sağlıklı gelişmesi ve her şeyden önemlisi kültür varlıklarının doğru bir biçimde korunmasını sağlamak açısından çok önemli.
Projelerin şu niteliklere sahip olması beklenmektedir:

Katılımlar proje ya da uygulama dalında olabilir. Sunuşlar:

Proje sunuşu,
Proje ve uygulamasının sunuşu,
Uygulama sunuşu olabilir.

Uygulama sunuşlarının koruma teknik ve malzemeleri konusuna ağırlık vermesi bekleniyor.
Başvurular kişisel ya da kurumsal yapılabilir.
Sunulacak konuların proje ya da uygulama aşamasının son 10 yılda tamamlanmış olması gerekiyor.
Proje dalında yapılacak başvurularda, projenin ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylanmış olması esas.
Uygulama dalında yapılacak başvurularda, uygulamanın tamamlanmış ve/veya yapının kullanıma açılmış olması gerekiyor.
Yurtdışı proje ya da uygulama örneklerinin sempozyuma katılabilmesi için:

Müellifinin T.C. vatandaşı olması,
O ülkede yasallık kazanmış olması koşulları aranacak.

Sempozyumda sözlü ve poster sunuşu olacak:

Sözlü sunuş için powerpoint programı kullanılacak.
Posterler sempozyum öncesi dijital olarak teslim edilecek, Mimarlar Odası tarafından baskısı yapılacak. Poster formatı Ek 1’de verilmiştir.
Poster ile birlikte bildiri metni teslim edilecektir. Bildiri metni 6 sayfayı aşmamalı. 10 adet görsel kullanılabilir. Tüm görseller jpg formatta olmalı.

Bir katılımcı Sempozyuma birden fazla proje ve / veya uygulama ile katılabilir. Yapılan değerlendirme sonucunda birden fazla başvurunun kabul edilmesi durumunda bir tanesi sunulacak, diğer(ler)i poster olarak sergilenecek.
Sempozyum katılımcılarının ulaşım ve konaklama giderleri Sempozyum bütçesinden karşılanacak.
Sunuş özeti bir A4 kağıdı geçmeyecek biçimde Ek 2’de verilen şablon kullanılarak hazırlanacak.
Sempozyum Takvimi

12 Haziran 2015 Sunuş ve Poster Çağrısının Yapılması
24 Temmuz 2015 Sunuş Özetlerinin Sekreteryaya Teslimi
7 Ağustos 2015 Sonuçların katılımcılara duyurulması
18 Eylül 2015 Katılımcıların poster ve bildirilerinin teslimi
2-3 Ekim 2015 3. Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu

Sempozyum Düzenleme Kurulu (TMMOB Mimarlar Odası Kültürel Mirasın Korunması ve Geliştirilmesi Komitesi)

Ö.Fikret Oğuz TMMOB Mimarlar Odası Genel Sekreteri
Banu Gürlek TMMOB Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
Acar Avunduk
Ebru Soydaş Çakır
Doç.Dr. Emel Kayın
Esin Bölükbaş Dayı
Faruk Soydemir
Hakime Yılmaz
Prof.Dr. Zeynep Ahunbay
Doç.Dr. Zeynep Eres
Zeynep Önen
Özge Şahin TMMOB Mimarlar Odası Genel Sekreter Yrd.

Sempozyum Sekreteryası: Özge Şahin

from to
Buluşmalar

İstanbul'da Sanat Editoryal Takımı; Güzel sanatlar, edebiyat, müzik ve tiyatro öğrenimi görmüş dört kişiden oluşan bir ekiptir. İstanbul'da Sanat içeriğinin düzenlenmesinde etkindirler. İçeriğie alınacak etkinlik, makale, söyleşi ve yazının danışma kurulu onaylı takipçisi ve karar vericisidirler.

Editor

Comments are closed.