TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi ve Nilüfer Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşen Sempozyum’un dördüncüsü Sanatta Katılımı tartışmayı amaçlıyorKonferansa Bergen Üniversitesi Grieg Akademisi müzik bölümünden Prof. Thomas Solomon davetli konuşmacı olarak katılacak ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü profesörü Türev Berki Resital sunacak.
Halen Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Doç. Özgür Ediz Doğaçlama Tasarım konusunda sunum yapacak.  ODTÜ Psikoloji bölümünden mezun olan ve halen Psinema dergisinde editör olarak görev yapmakta olan Burcu Sevim’de konferansta söyleşi yapacak isimlerden.

15-16 Ekim 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sempozyum Bildiri ve Katılım Çağrısı yayınladı.

Sanat, zamansız ve evrensel görünse de, farklı zamanlarda ve farklı kültürler içinde kendini oldukça farklı şekillerde göstermiş. Sanatla hangi ortamlarda, hangi amaçlarla, hangi etkinlikler içinde karşılaşıldığı oldukça değişken olmuş ve değişmeye de devam ediyor. Sanatla ilişkili olarak üreten, kullanan, maruz kalan, mağduru olan gibi rollerde kimlerin yer alabildiği, hatta hangi rollerin mümkün olduğu da, kimi zaman toplumsal, kimi zaman teknolojik değişimlere bağlı olarak farklı şekillerde ortaya çıkmış. Bütün bunların sonucunda sanatta kimin sözünün geçtiği, sanatın kime sözünün geçtiği konuları tarihsel ve kültürel olarak değişmiş.

Psikoloji ve Sanat Sempozyumlarının dördüncüsünde sanatta katılımı tartışmayı amaçlıyoruz:
Demokrasi, politika, elitizm, popülizm, ayrımcılık, toplumsal cinsiyet, sınıf, eğitim, terapi, medya, teknoloji ve katılımı destekleyen ve engelleyen daha başka kavramlar sanatla karşılıklı ilişkileri içinde nasıl ortaya çıkıyorlar?

Bu sorularla ilişkili bütün konuları Psikoloji ve Sanat Sempozyumuyla uyumlu olarak psikolojik bir bakış içinde ele almak isterken, araştırma sonuçlarından kuramsal yaklaşımlara, sistematik veri toplama ve analizinden sanatçı deneyimlerinin paylaşılmasına kadar geniş bir alana açığız.

Sorular ve tartışma ile birlikte 30 dakikalık sunuşunuzun özetini bilim kurulu tarafından değerlendirilmek üzere Özet Gönderme bağlantısından gönderebilirsiniz.

Psikoloji ve sanatla ilişkili olan, ancak bu yılın temasıyla doğrudan ilişkili olmayan öneriler de değerlendirmeye alınacaktır. Sempozyumun özet kitapçığı pdf şeklinde hazırlanarak ulaşıma açılacaktır.

Önemli Tarihler ve Hatırlatmalar

8 Haziran 2015, Özet gönderme için son gün
6 Temmuz 2015, Kabul edilen bildirilerin duyurulması
15-16 Ekim 2015, Sempozyum
 
* Psikoloji ve Sanat alanlarında çalışan tüm akademisyenler, uzmanlar ve ilgililerin bildiri sunuları değerlendirilecektir.
 

Düzenleme Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Hasan Gürkan Tekman, Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Prof. Dr. Doğan Kökdemir, Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Doç. Dr. Sezen Özeke, Uludağ Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
Y. Doç. Dr. Handan Can, Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Y. Doç. Dr. Nil Korkut Naykı, ODTÜ Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Y. Doç. Dr. Ahu Öztürk, Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Araş. Gör. Ayşe Arman, Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Bilim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Türev Berki, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı
Y. Doç. Dr. Handan Can, Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Uzm. Pelin Erdem, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı
Doç. Gonca Erim, Uludağ Üniversitesi Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Mehmet Eskin, Adnan Menderes Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Doç. Dr. Hakkı Engin Giderer, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Anabilim Dalı
Y. Doç. Dr. Didem Aktaş Kadıhasanoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Prof. Dr. Nesrin Kalyoncu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
Y. Doç. Dr. Nil Korkut Naykı, ODTÜ Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Prof. Dr. Doğan Kökdemir, Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Prof. Dr. Fırat Kutluk, Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik Bilimleri Bölümü
Doç. Dr. Sezen Özeke, Uludağ Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
Y. Doç. Dr. Elif Öztabak Avcı, ODTÜ Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Y. Doç. Dr. Ahu Öztürk, Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Dr. Burcu Sevim, Psinema dergisi editörü
Prof. Dr. Nurhan Tekerek, Uludağ Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü
Prof. Dr. Hasan Gürkan Tekman, Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü

from to
Buluşmalar

İstanbul'da Sanat Editoryal Takımı; Güzel sanatlar, edebiyat, müzik ve tiyatro öğrenimi görmüş dört kişiden oluşan bir ekiptir. İstanbul'da Sanat içeriğinin düzenlenmesinde etkindirler. İçeriğie alınacak etkinlik, makale, söyleşi ve yazının danışma kurulu onaylı takipçisi ve karar vericisidirler.

Editor

Comments are closed.