Guido Casaretto’nun Sinestezi adını verdiği solo sergisi, 14 Mart – 2 Mayıs tarihleri arasında Galeri Zilberman‘da sanatseverlerin ilgisine sunuluyor.*For English please scroll down

Antik Yunan’da birleşik duyu anlamına gelen bir terimden adını alan Sinestezi, bir duyunun başka bir duyuyu tetikleyerek birden fazla algı modu yaratmasına neden olan bir olgu. Çalışmalarında doğanın algılanma biçimlerini odağına alan ve bunu dijital yöntemlerle yeniden üreten Casaretto da, son dönem çalışmalarından oluşan bu yeni sergisiyle duyumsama olgusuna yoğunlaşıyor. Elektronik bilginin, farklı malzemelerin ve sanat tarihsel referansların içiçe geçtiği bu sergide, sanatçı, malzemenin fiziksel niteliği ve sanat-tarihsel bağlamdaki algılanma şekilleriyle ilgili farklı duyumsamaları üstüste çakıştırıyor.

Guido Casaretto’nun bu son çalışmaları, galerinin geniş mekânında birbirleriyle kurdukları yoğun ilişkiyle kendi alternatif doğasını kurguluyor ve izleyiciyi onu keşfetmeye çağırıyor. Fiziksel yakınlaşmanın başlattığı etkileşim, sanatçının çalışmalarında kullandığı beton, deri, toprak ve epoksi malzeme ile çok boyutlu duyumsallığın derinliklerine iniyor. Klasik resmin önemli konularından narin bir geyik, konstrüktif demirlerle kaskatı bir betona dönüşürken; bir başka hayvanın derisi bir resim yüzeyine dönüşüp, yine bir klasik boyama olan Chiaroscuro(*) stilinde güçlü bir erkek figürüne tual oluyor.
Casaretto, sanat eyleminin köklerindeki biçim ve içerik konusunun derinlerine inerek özne ve nesne ilişkisini bugünün referanslarıyla yeniden yorumluyor. Üç boyutlu modellemenin günümüzde geldiği nokta da, David şablonuyla sergiye dahil oluyor. Bu şablondan hareketle modellenen büstler, sanatçı tarafından elle boyanarak üç boyutlu desenlerle kendine has yeni bir gerçekliğe kavuşuyor.
Sanatçı, kendi fiziksel boyama eylemiyle adeta bir makine titizliğinde oluşturduğu resimle bir ara katman yaratarak izleyici ile nesne arasındaki ilişkinin doğasını belirliyor. Önceki dönem çalışmalarında dijital ortamda geliştirdiği gerçekçi doğa tezahürleri, bu çalışma serisiyle makine üretimine sanatçı müdahalesiyle tersine dönerek el yapımının biricikliğiyle onun fiziksel niteliğini tanımlıyor ve izleyicileri bu duyumsallığı deneyime davet ediyor.

(*) Chiaroscuro: Italyanca chiaro (açık) ve scuro (koyu) kelimelerinden oluşan, görsel sanatlarda güçlü üç boyutlu etki yaratmak üzere acık ve koyu tonlarla oluşturulan boyama tekniğine verilen ad.

Guido Casaretto (1981), İstanbul’da yaşayıp çalışmaktadır. İki kişisel sergi açtığı Sanatorium Art‘ın aynı zamanda kurucularındandır. Çalışmaları 2011 Venedik Bienali dahil pek çok karma sergide yer almıştır.

 

Click to view in English

Galeri Zilberman is proud to announce Guido Casaretto’s new solo exhibition Synesthesia. The exhibition can be visited between March 14th and May 2nd, 2015.

Synesthesia, a phenomenon in which stimulation of one sensory or cognitive pathway leads to automatic, involuntary experiences in a second sensory or cognitive pathway, is named after a term meaning united sensation in Ancient Greek. Dealing with the types of perception of nature and reproducing it with digital means, Casaretto focuses on the phenomenon of sensation with his new exhibition that is comprised of his most recent works. Engaged with electronic information, various materials and art-historical references, the exhibition overlaps the different sensations with regard to the physical quality of the material and the types of perception within the concept of art history.

The recent works of Guido Casaretto create their alternative nature through the intense relationship they establish with each other and invite the viewer to discover it. The interaction triggered by the physical approach goes deep down into the multidimensional sensation through the materials used by the artist such as concrete, skin, soil and epoxy. A delicate deer, one of the significant topics of a classical painting, transforms into a solid concrete with the use of constructive iron while a skin of an another animal turns into a canvas on which a robust male figure is depicted with the classical painting technique Chiaroscuro (*). Casaretto reinterprets the subject-object relation by getting to the bottom of form and content matter with today’s references.

A stage where three-dimensional modeling has reached so far is also included in the exhibition with the template of David. Effigies modeled from this template and hand-painted by the artist reach a unique form of reality with the use of three-dimensional patterns. Creating an interlayer through the painting composed by the activity of hand painting with utmost meticulousness, the artist determines the nature of the relationship between the viewer and the object.
The former works of Casaretto, comprised of realistic manifestation of nature created in digital environment, are reversed by these new series of works through the manual intervention of the artist to the machine production. The works define the uniqueness of the handmade and invite the viewers to experience the sensation.

(*) Chiaroscuro: (from Italian: chiaro, “light”; scuro, “dark”) An artistic technique developed during the Renaissance, referring to the use of exaggerated light contrasts in order to create the illusion of volume.

Guido Casaretto, Born in 1981 and he lives and works in Istanbul. He was among the founders of the Sanatorium Art, where he had two solo exhibitions. His work has been exhibited in many exhibitions including the 2011 Venice Biennale. collections.

 

from to
Sergi
Galeri Zilberman, Beyoğlu Map

İstanbul'da Sanat Editoryal Takımı; Güzel sanatlar, edebiyat, müzik ve tiyatro öğrenimi görmüş dört kişiden oluşan bir ekiptir. İstanbul'da Sanat içeriğinin düzenlenmesinde etkindirler. İçeriğie alınacak etkinlik, makale, söyleşi ve yazının danışma kurulu onaylı takipçisi ve karar vericisidirler.

Editor

Comments are closed.