Kazım Koyuncu’ya Mektup – Şarkılarla Geçtin Aramızdan

Canım abim… Güzel abim merhaba… Sen gideli 10 sene geçmiş. Bugün Karadeniz bağrına taş basacak.. Yalnızca Karadeniz demek doğru olmaz. Sen o büyük yüreğine yeryüzünü sığdırdın.. Bolivya dağlarından, Pançol’a.. Havana’dan, Hopa’ya.. Kazım abi, sen gittikten sonra değişen birşey yok ülkemde.. Cumartesi Anneleri çocuklarını devletden soralı 628 hafta oldu. Failleri meçhul.. ...

Daha Oku

Aydın Muhitini İyi Sıhhatte Olsunlar mı Bastı?!

Aziz edebiyatperver kârilerim; sizlere bu fıkrayı teşrinievvelin son günü; yani asrî lisanla ifade edecek olursak Eylûl ayının hitamında naklediorum. Filhakika Eylûl dedim de aklıma rahmedli Yahya Kemal Beyatlı düşdü. Ne güzel tasvir etdiydi şair-i âzam Eylûl hüznünü: Günler kısaldı. Kanlıca’nın ihtiyarları / Bir bir hatırlamakta geçen sonbaharları./ Yalnız bu semti ...

Daha Oku