Metali Anlamayan Nesle Âşina Değiliz

  Zamane bir âlem! Doğan Neşriyyad’ın bir halkla münasebetler müdiresi var: Ebru Hanım. Pek iyi görüşürüz kendisi ilâ. Pek istidatlı, pek gayretli, pek muazzez bir hanım kızımızdır. Arada bir bana latife kabilinden kitablar gönderir. Geçen haftaki fıkramda rahmetli Ahmed Haşim’in “O Belde” şiirinde geçen “Melâli anlamayan nesle âşina değiliz!” dizesinden ...

Daha Oku

Mesenler, Mediciler, Temayüz Etmiş Burjuvalar…

  Melmeked dâhilinde münevverden nefred hiçbir lahza eksik olmadıysa da; kanaatimce son zemanlardaki gibin pervasızı hiçbir vakıt olmadıydı. Bidayetde iki satır kitab okumuş olanın, iki çift nazik lafız edenin; iki dirhem bir çekirdek giyinenin adını hemen “entel”e(!) çıkarırlaridü. Avam meclislerinde sarakaya alub akıllarınca istihza ederleridü. Fekad şimdi gemi azıya almış ...

Daha Oku

Erişdi İstanbul Film Festivali!… Dideler Ruşen!

  Çukurcuma’daki sahaf ahbabım Muineddin Efendi enterressan bir şahsıyyeddir. Dükkânı minnacıkdır lakin entelijansiyanın en çok sevdiği faaliyet olan sümen altından rakı götürmek içün idealdir. Vakıa anlı şanlı münevverler tebdil kıyafetlerde Muineddin Efendi’nin mekânına gelüb sütre gerisine sinerek bir yandan rakısını hüpletir bir yandan da aydın muhitinin dedikodusunu eder. Dedikodunun ayyuka ...

Daha Oku

Cenubî Garbda Sükût Berkemal…

  Meclis-i Mebusan’da bir münakaşadır gidior. Melmeked muharebe meydanına dönmüş. Her gün gelen nümayişhevadisleri milleti bedbaht, bizar etmiş. Cebhanelikler infilak edior, eşkıya yol kesior, ekalliyedler alenen kıyam eylior, beşinci kol azmış, muharrirler bir âlem olmuş. Kefere ile işbirliği edeni de az değil. Peki bu ahval ve şerait altında melmekedin münevveri ...

Daha Oku