Melmekede Muhafazakârlık Lazımsa Onu da Feysbuk Yapar!

Hey gidi Bab-ı Âli!… Ne kalem kavgaların varidü! Peyami Sâfâ’sıyla, Nazım Hikmet’i ilâ; Bedii Faik’i, Necip Fazıl’ı, Çetin Altan’ı, Attilâ İlhan’ı ilâ… zamanlar daha rahmetli İsmet Paşa sağ. Hatta hatta Marşal Fevzi Çakmak bile sağ! Matbuatdaki sütunlar şimdiki gibi henüz bıyıkları terlememiş alafranga kolecliler ilâ endamı hoş, taze cins-i latiflere ...

Daha Oku

PEN neymişim be ağbi?!

  Şu hakir Markiniz’in şu lahza elinizde tutmakda olduğunuz Yurt Kültür Mevkutesi’nde şol şekil muteber sütunlar işgal etdiğine kulak asmayınız aziz kâriler. Bendeniz pek mütevazı ve  mahcub bir fıkra muharririnden başka bir şey değilimdür. İçtimaî heyatım sadık kedim Fitnat; narin begonyalarim; kimi zaman da provansdan tilifon açan neşriyyadcı kızım Funfun ...

Daha Oku

Ada Vapuru Yandan Çarklı Değil Artık!

  Melâli anlamayan nesle aşina değiliz deridü bidayetde rahmetli Ahmed Hâşim de sarakaya alıridü merhumu yeni nesil… Kaldırımlar şairi derleridü bir de. İmdi de şu hakir Markiniz’in içinde bir melâl; bir melâl… Kablim ihtilaçlar içinde. Bir malihulyadır gidior gönlümde. Çıksam meydane; “Ada vapuru yandan çarklı / Bayraklar donanmış cafcaflı / ...

Daha Oku

Metali Anlamayan Nesle Âşina Değiliz

  Zamane bir âlem! Doğan Neşriyyad’ın bir halkla münasebetler müdiresi var: Ebru Hanım. Pek iyi görüşürüz kendisi ilâ. Pek istidatlı, pek gayretli, pek muazzez bir hanım kızımızdır. Arada bir bana latife kabilinden kitablar gönderir. Geçen haftaki fıkramda rahmetli Ahmed Haşim’in “O Belde” şiirinde geçen “Melâli anlamayan nesle âşina değiliz!” dizesinden ...

Daha Oku

Eski Tüfenklerin Gecesi…

  Rahmetli İdris Küçükömer; “Türkiyya’da sol sağdır, sağ soldur!” mealinde bir lafız etdiydi de Sakallı Celâl’in rekorunu kırarak bu melmekedin en mühim darbımeselini icat etdiydi. Malûmaliniz Sakallı Celâl de bir vakıtlar¸ “Türkiyya doğuya giden bir gemide batıya koşan âdemdir!” mealinde tek bir tümce ilâ Türk edebiyatının unutulmazları arasına girmişidü. Benzeri ...

Daha Oku

Romantiklerden Kim Kaldı?

  Bizim Gemide meyhanesinin duvarında bir resim asılıdır. Can Yücel’in başı Eşber Yağmurdereli’nin göğsündedir ve altyazıdan görürüz ki; “İhtiyarlık yaş iş be Eşber!” der Can Yücel şairane bir söyleyişle. Pek hüzün verici bir resimdir. Ona bakar bakar işret eylerüz şair kardaşlarımla. İhtiyarlık hakikaten zor zenaat. Bir yandan romatizmalar, bir yandan ...

Daha Oku

Fahrenheit Bize Her Daim 451

  (Biz devr-i istibdatda muharrirlik eyledük!) Edebiyatla başı hoş olmayanlar içün bu mülemma serlevhayı izah ederek bugünkü fıkramıza girelim. Efendülazizim malûmaliniz Fahrenheit 451 Ray Bradbury’nin menşur “saynfikşın” romanı. Mevzubahis roman medeni âlemde pek itibarlı olub artıkın bu tarz edebiyatın da klasikleri arasında kabul edilior. Romandaki mevzu kitabların yakılması. Daha steril ...

Daha Oku

Mesenler, Mediciler, Temayüz Etmiş Burjuvalar…

  Melmeked dâhilinde münevverden nefred hiçbir lahza eksik olmadıysa da; kanaatimce son zemanlardaki gibin pervasızı hiçbir vakıt olmadıydı. Bidayetde iki satır kitab okumuş olanın, iki çift nazik lafız edenin; iki dirhem bir çekirdek giyinenin adını hemen “entel”e(!) çıkarırlaridü. Avam meclislerinde sarakaya alub akıllarınca istihza ederleridü. Fekad şimdi gemi azıya almış ...

Daha Oku

Zeki Demirkubuz Geldi mi?

  Şu benim provansdan geri gelmeyen, hayatı vakansda geçen haşarı neşriyyadcı kızım Funfun Kardashian ortaya çıkdı ise biliniz ki işin içinde bir muzırlık vardır. Pazartesi günü tilifonum acı acı çalıp da, Mart erişmeden gerginleşmiş haşarı kedim Fitnat bile küplere binib elime ayağıma pati atarkene zor bela monoklumu takıp ahizeyi kaldırdım. ...

Daha Oku

Tomtom’daki Enterressan İşler

  Fitnat’ta bir afra bir tafra! Evin içinde çalımından geçilmior. Hayırdır inşallah; var gene başımızda bir musibet herhal diyoridüm ki ol lahza sedirin üzerinde duran Aziz Kedi kitabevinin davetiyesine pati attığını fark ettim. Mesele anlaşıldı: “Vayy sen benim üstüme gül koklarsın haa!” olayı… Vallahi de billahi bu Aziz Kedi olayının ...

Daha Oku