Tiyatro eleştirmenimiz Aycan Gürlüyer, 30 Mayıs – 01 Haziran 2016 tarihleri arasında Madrid Complutense Üniversitesi Filoloji Fakültesi’nde düzenlenecek olan Kültür ve Hispanik Miras: Bir Kimlik Yaratmak (Culture and Hispanic Heritage: Building an Identity) başlıklı 10. Uluslararası Chicano Edebiyatı ve Latin Çalışmaları Konferansı’nda (10th International Conference on Chicano Literature and Latino Studies) bildiri sunmaya hak kazandı.

Dünyanın birçok ülkesinden yüzlerce araştırmacı, akademisyen ve yazarın katılacağı konferansta bildiri sunacak 136 kişi arasında, Türkiye’den seçilen tek akademisyen Gürlüyer oldu.

Konferansa, Çağdaş Chicano Tiyatrosu’nun Çok Kültürlü ve Tarihsel Geçmişi (Multicultural and Historical Background of Contemporary Chicano Theatre) başlıklı bildirisiyle katılacak olan yazarımız, hem Chicano Tiyatrosu’nun (Meksika kökenli Amerikan Tiyatrosu) 1960’larda siyasi sebeplerden dolayı ortaya çıkışından günümüzdeki şeklini alıncaya kadar geçirdiği kültürel, sosyal ve politik evreleri, hem de Çağdaş Amerikan Tiyatrosu’ndaki yerini tarihsel geçmişiyle birlikte değerlendirecek. (Programın detayları için bağlantımızı ziyaret edebilirsiniz.)

İstanbul'da sanat ve Tiyatro.Guide eleştirmeni ve tiyatro bölüm yöneticimiz Aycan Gürlüyer

İstanbul’da sanat ve Tiyatro.Guide eleştirmeni ve tiyatro bölüm yöneticimiz Aycan Gürlüyer

Chicano Tiyatrosu Nedir?

Çağdaş Chicano Tiyatrosu, 1960’ların ortasında Meksika kökenli Amerikalıların medeni haklar hareketi olan Chicano Hareketi’nin politik mücadelesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Meksika kökenli Amerikalılar’ın çalışmalarıyla kimliklerinin ve kültürel miraslarının bir simgesi haline gelen Çağdaş Chicano Tiyatrosu’nun kökleri; misyonerlerin Amerikan yerlilerini dini yönden eğitmek amacıyla başlattıkları İspanyol Tiyatrosu’na dayanmaktadır denilebilir. Daha sonra Kızılderili Tiyatrosu’nun İspanyol Tiyatrosu etkileşiminden oluşan Meksika Tiyatrosu ve ardından da İspanyol Amerikan Tiyatrosu ortaya çıkmıştır.

Meksika – ABD Savaşı’ndan sonra Birleşik Devletlere bırakılan topraklarda kalan Meksikalılar’ın ortaya çıkardıkları Meksika kökenli Amerikan Tiyatrosu olarak şekillenen tiyatro, son olarak orijinal halini Chicano Tiyatrosu olarak almıştır. 1965’te Luis Valdez’in kurduğu Tarım İşçileri TiyatrosuEl Teatro Campesino ile Çağdaş Amerikan Tiyatrosu’nda yer almaya başlamıştır. California Delano’da ortaya çıkan tarım işçileri grevini destekleyen Valdez için Chicano Tiyatrosu topluluğunun oyunları, ilk önce politik sebeplerden dolayı sahnelenmekteydi. Chicano halkının, adaletsiz olduğuna inandığı Amerikan Hükümeti’ne ve ayrımcılık yapan beyazlara olan karşıtlığını ortaya koymak için bir araç olarak kullanılan bu tiyatro, yıllar içinde Luis Valdez’in teatros, actos, corridos ve mitos yöntemleri ile sanatsal olarak yükselişe geçmiştir. Daha sonra, Chicano Hareketi’nin erkek merkezli oluşunu eleştiren kadınların öncülüğünü yaptığı Chicana Feminizmi tiyatroda yer almış ve eşcinsel Chicana Tiyatrosu’nun en önemli kadın yazarı olarak kabul edilen Cherrie Moraga’nın oyunları büyük yankı uyandırmıştır.

Değerli eleştirmenimiz ve yazarımızı kutlar başarılarının devamını dileriz.

İstanbul'da Sanat Editoryal Takımı; Güzel sanatlar, edebiyat, müzik ve tiyatro öğrenimi görmüş dört kişiden oluşan bir ekiptir. İstanbul'da Sanat içeriğinin düzenlenmesinde etkindirler. İçeriğie alınacak etkinlik, makale, söyleşi ve yazının danışma kurulu onaylı takipçisi ve karar vericisidirler.

Editor

Comments are closed.