Pera Müzesi, Pera Film ve Video etkinlikleri kapsamında Video Sanatı Üzerine Konuşmalar dizisine 21 Mayıs Perşembe günü saat 19:00’da, Pera Müzesi Oditoryumu’nda dijital sanat pratiklerinin kurumsal işlevlere adaptasyonu üzerine bir konuşma gerçekleştirmek üzere Derya Yücel ile Selçuk Artut’u ağırlıyor.

Dijital sanat pratikleri güncel sanatın bir alanı olarak müzelerde kabul görerek gelişmeye ve kendi araçlarıyla sanat kanonuna eklemlenmeye devam ediyor. Yeni medya sanatının kurumsal sisteme dahil edilmesi, pratik ve teorik alanda yapılan araştırma ve uygulamalara her gün daha fazla zemin hazırlıyor. “Video Sanatı Üzerine Konuşmalar” serisinin bu konuşmasında küratör, sanat yazarı ve akademisyen Derya Yücel ile Selçuk Artut dijital sanat pratiklerinin müze işlevlerine adaptasyonu, toplama ve biriktirme etkinlikleri, bakım ve koruma uygulamaları, belgeleme ve arşiv çalışmaları, sergileme ve sunum modelleri ile telif hakları ve fikri mülkiyeti üzerine konuşacak.

Sanatçı konuşmaları ve güncel temalar üzerine tartışmaları birleştiren Video Sanatı Üzerine Konuşmalar serisi, video ile çalışan sanatçı, küratör ve araştırmacıları bir araya getirerek ortak bir platform oluşturmayı amaçlıyor. “Video Sanatı Üzerine Konuşmalar” video sanatının kavramsallaştırılması, tartışılması ve üretilen fikirlerin paylaşılması için Melis Tezkan ve Merve Kurt tarafından başlatılmış kolektif bir girişim.

Konuşma ücretsizdir, rezervasyon alınmamaktadır.

Buluşmalar SİNEMA
Pera Müzesi, Beyoğlu Map

İstanbul'da Sanat Editoryal Takımı; Güzel sanatlar, edebiyat, müzik ve tiyatro öğrenimi görmüş dört kişiden oluşan bir ekiptir. İstanbul'da Sanat içeriğinin düzenlenmesinde etkindirler. İçeriğie alınacak etkinlik, makale, söyleşi ve yazının danışma kurulu onaylı takipçisi ve karar vericisidirler.

Editor

Comments are closed.